Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronach i w sklepie internetowym zztrawy.pl, oraz pochodzących z wiadomości elektronicznych wysyłanych na adresy na domenie @zztrawy.pl, a także informacje w zakresie stosowania na stronach i w Sklepie Internetowym zztrawy.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kelner, ul. Nowowiejskiego 6e/79, 40-139 Katowice, NIP: 954 184 33 29, REGON: 380144405, e-mail kontakt@zztrawy.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE).

 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe otrzymane w następujący sposób:

  1. przekazane przez Klienta w związku z realizacją zamówienia poprzez sklep internetowy zztrawy.pl (punkt V),

  2. przekazane przez osoby nie dokonujące zakupu, a jedynie kontaktujące się ze sklepem internetowym poprzez kontakt@zztrawy.pl (punkt VI),

  3. przekazane przez osoby nie dokonywujące zakupu a jedynie kontaktujące się z administratorem danych poprzez adresy e-mail na domenie @zztrawy.pl, inne niż kontakt@zztrawy.pl (punkt VII),

 5. Dane osobowe przekazane przez Klienta:

  1. Sklep internetowy zztrawy.pl uzyskuje informacje o Kliencie w następujący sposób:

   1. poprzez ich wprowadzenie przez Klienta w formularzu zamówienia,

   2. poprzez dane z przelewów bankowych i systemów płatności internetowych wykorzystanych przez Klienta do zapłaty za zakupione produkty.

   3. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”, punkt XII].

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Brak ich podania, lub brak udzielenia zgody na przetwarzanie, która następuje przez akceptację regulaminu przy finalizacji zakupu, uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży produktu i / lub jego doręczenia.

  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umów sprzedaży produktów ze sklepu internetowego zztrawy.pl, do ich doręczenia, oraz w celu wypełnienia przez administratora przepisów prawa, tj. do prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych, oraz do wypełnienia roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi.

  4. Odpowiednie dane są przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz roszczeń z tytułu umowy sprzedaży (2 lata).

  5. Dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Są to dostawcy usług kurierskich, dostawca hostingu na którym dane są przechowywane, podmioty obsługujące płatności oraz usługi księgowości.

  6. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Gwarancja ta jest poparta istnieniem odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

  7. Powierzanie danych odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego celu powierzenia.

 6. Dane osobowe przekazane przez osoby kontaktujące się przez kontakt@zztrawy.pl, nie będące Klientami.

  1. E-maile wysłane na kontakt@zztrawy.pl po przeczytaniu i ewentualnej odpowiedzi są usuwane wraz z odpowiedzią, bez zachowania adresu nadawcy i ewentualnych innych danych osobowych podanych w wiadomości e-mail.

  2. Jedynie gdy nadawca e-maila wyrazi w treści zgodę na jego przechowywanie, dane osobowe podane w wiadomości będą, wraz z przyszłą wynikającą z niego korespondencją, zachowane przez okres pół roku od ostatniej wiadomości.

  3. W celu prowadzenia korespondencji i przechowywania danych przez wymieniony okres, dane będą powierzane dostawcy hostingu, z którym istnieje odpowiednia umowa zapewniająca wymaganą przez prawo ochronę danych osobowych.

 7. Dane osobowe przekazane przez osoby kontaktujące się przez adresy e-mail na domenie @zztrawy.pl pl, inne niż kontakt@zztrawy.pl.

  1. Korespondencja z urzędami będzie usuwana po upływie okresu przedawnienia dla określonej sprawy.

  2. Pozostała korespondencja będzie usuwana po upływie 5 lat od końca roku w którym korespondencja powstała lub do ustania prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeśli ten okres jest dłuższy od 5 lat.

  3. W celu prowadzenia korespondencji i przechowywania danych przez wymienione okresy, będą one powierzane dostawcy hostingu, oraz dostawcy usług księgowych, z którymi istnieje odpowiednia umowa zapewniająca wymaganą przez prawo ochronę danych osobowych.

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. W celu realizacji powyższych praw można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

  5. Ponadto osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony otrzymanych danych osobowych i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane wyłącznie dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 11. W na stronach oraz w sklepie internetowym zztrawy.pl pojawiają się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie i posiadają własne polityki prywatności oraz własne regulaminy.

 12. Polityka plików “cookies” strony i sklepu internetowego zztrawy.pl, dane eksploatacyjne i analityka:

  1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową do urządzenia końcowego Użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę. Pliki cookies wykorzystuje się, aby ułatwić lub umożliwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki sklepu internetowego. Identyfikują one dane urządzenia końcowego i przeglądarki ale dane pozyskane z cookies nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

  2. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony zztrawy.pl, w tym Sklepu Internetowego, w następujących celach:

   1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

   2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet;

   3. dostosowywania zawartości stron zztrawy, w tym Sklepu Internetowego, do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony oraz optymalizacji korzystania ze stron zztrawy.pl;

   4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron zztrawy.pl oraz Sklepu Internetowego;

  4. Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w każdym czasie przez Użytkownika za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. informować o każdorazowym przesłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość ich zapisywania. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

  6. Szczegółowe informacje o ustawieniach, możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych oraz na poniższych stronach:

   1. w przeglądarce Chrome

   2. w przeglądarce Firefox

   3. w przeglądarce Internet Explorer

   4. w przeglądarce Opera

   5. w przeglądarce Safari

   6. w przeglądarce Microsoft Edge

  7. W celu analizy ruchu na stronach zztrawy.pl i w sklepie internetowym administrator może korzystać z usług Google Analytics Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają danych osobowych i uniemożliwiają identyfikację osoby. Administrator gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających sklep internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

  8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.